Царевец

Царевец
Царевец

Един от най-атрактивните и посещавани музеи във Велико Търново е крепостта “Царевец”. Тук са оставили следи от своето присъствие траки, византийци, славяни, прабългари.  Възстановените крепостни стени и кули, руините на царския дворец, патриаршеския храм, извисил силует на самия връх на хълма ни напомнят за онова славно време, когато тук е бил политическият, икономическият, религиозният и културен център на средновековната българска държава.
Влизаме в крепостта през централния западен вход, защитен с няколко последователно разположени порти. Минаваме през третата, най-внушителната порта, изцяло възстановена и се озоваваме вътре в самата царствена крепост. Пред нас са очертанията на малък жилищен квартал с възстановените основи на няколко средновековни къщи. Продължаваме нашата разходка по улицата следваща северозападния крепостен зид и след малко погледът ни се спира върху една висока антична колона с красив капител, вероятно използвана при градежа на една от многобройните църкви построени на хълма. Вляво от нас се намира възстановената през 1976 г. кула, охранявала някога третия вход на крепостта, Малката или Асеновата порта. От двете страни на главната улица са разположени разкрити и възстановени множество основи на средновековни сгради, на няколко църкви и градски манастири, в които е кипял бурен духовен живот през Средновековието. Улицата ни отвежда до Лобната скала – мястото за екзекуциите на осъдените на смърт. Легендата разказва, че тук  е трябвало да бъде екзекутиран патриарх Евтимий, последния български патриарх  и защитник на крепостта. Станало чудо и ръката на палача се вкаменила. Така животът на патриарха бил спасен. По-късно той бива изпратен на заточение от турските власти в Бачковския манастир, където умира в началото на ХV в.

0 comments on “ЦаревецAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *